Tel. 062-905-3664 Line : decogroup

วิธีการสั่งซื้อ

1. Add Line ทางร้าน decogroup

ทางร้านรบกวนลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางไลน์นะครับ

ชั้นตอนการสั่งซื้อ decogroupstore 1

 

2. แจ้งรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ

หลังจากที่ลูกค้าแจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อ ทางร้านจะสรุปรายการสินค้าที่สั่งซื้อ พร้อมแจ้งวิธีการชำระเงิน

ชั้นตอนการสั่งซื้อ decogroupstore 2

 

3. ชำระเงินค่าสินค้า

ชั้นตอนการสั่งซื้อ decogroupstore 3

 

4. ตรวจสอบการชำระเงิน

เมื่อทางร้านได้รับเงินค่าสินค้าแล้วจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และเริ่มเตรียมสินค้าส่งให้ลูกค้า

ชั้นตอนการสั่งซื้อ decogroupstore 4

 

5. จัดส่งสินค้า

ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้กับทาง ผู้ให้บริการขนส่ง เป็นผู้จัดส่งให้

ชั้นตอนการสั่งซื้อ decogroupstore 5